nyttige informationer

Reservations- og betalings betingelser

Ved reservationen af lokale skal indbetales kr. 2.000,00 i depositum. Deres reservation er gyldig når vi har modtaget indbetaling af depositum, hvorefter vi fremsender en bindende reservationsbekræftelse. Depositum vil blive fratrukket Deres endelig faktura.

Ved betaling af endelig faktura på dagen modtager vi kontant samt dankort, eller ved forud indbetaling via bank, som skal være af Oven Vande registreret senest 4 hverdage før afholdelse af arrangement.

Ved betaling med kreditkort, tillægger vi Deres regning 3,75% i kreditkortkommission.
Ved annullering af lokale senere end 2 måneder før afholdelse tilbagebetales depositummet ikke.
Derudover gælder de almindelige reservationsbetingelser for hotel- og restaurationsbranchen.
Lokale

Ved bestilling under 20 voksne kuverter, dog min. 14 kuverter, er der ikke mulighed for separat lokale, vi henviser til a la carte restauranten. Ønskes separat lokale til under 20 voksne kuverter, tillægges Deres regning et betjenings- og lokaletillæg på kr. 198,00 pr. påbegyndt time og efter 5 timer kr. 275,00 pr. påbegyndt time. Buffetarrangementer sælges kun ved minimum antal kuverter som beskrevet under arrangementet.

Forlængelse af alle arrangementer udover 7 timer ( fra velkomstdrink serveres til natmaden serveres ) tillægges kr. 850,00 pr. påbegyndte time, til dækning af personale overtidsomkostninger.

Musik

De er velkommen til at entrere med musiker til at underholde under og / eller efter middagen.

  • Musikermad kr. 150,00
    øvrige forplejning afregnes efter forbrug.